Referenc lista

Značajniji objekti na kojima su izvršeni radovi

– Rekonstrukcija zidanog dimnjaka H = 60 m Fabrike celuloze i papira Matroz u Sremskoj Mitrovici.
– Stabilizacija zidanog dimnjaka H= 40 m Fabrike konfekcije Kluz u Beogradu
– Adaptacija salona nameštaja Jugodrvo u Somboru i Sremskoj Mitrovici
– Izrada dva šidel dimnjaka H =54 m na zgradi Narodne Banke Jugoslavije u Beogradu
– Izrada AB dimnjaka H = 25 m za “MAG” Beograd u Malom Požarevcu
– Rušenje zidanog dimnjaka Ciglane u Opovu.
– Sanacije, rekonstrukcije i adaptcije svih 12 dimnjaka (od H = 50m do H = 140 m), rekonstrukcije KO ozida na kanalima i kotlovima kao i preziđivanje celokupnog ozida na AB dimnjaku H= 120 m toplane Novi Beograd i AB dimnjaku H = 80 m toplane Medaković – Beogradske elektrane
– Sanacija AB dimnjaka H = 310 m i rashladnog tornja H=120m termoelektrane Ugljevik u Ugljeviku
– Sanacija dimnjaka H = 250 m termoelektrane Drmno
– Stabilizacija AB dimnjaka H= 80 m u “Kolubara prerada” u Vreocima.
– Sanacija i stabilizacija zidanog dimnjaka H =100 m i AB dimnjaka H = 150 m za Rudarsko- topioničarski basen Bor u Boru. Sistem AB zatega spregnut sa zidanim stablom po našem projektu.Dimnjak sklon rušenju trajno saniran bez prekida pogona.
– Sanacija AB dimnjaka H=50 m toplane Duboka štampa – “Politika” u Krnjači
– Rekonstrukcija i adaptacija salona Jugodrvo, zgrada Sokolskog društva u Paraćinu, izrada nove fasade na objektu koji je pod zaštitom države
– Stabilizacija i rekonstrukcije zidanih i AB dimnjaka H =100 m u Staklari Pančevo u Pančevu
– Defektaza AB dimnjaka H = 50 m Toplane u Šapcu.
– Sanacija zidanog dimnjaka H = 50 m Fabrike kablova Jagodina.
– Sanacija zidanog dimnjaka H = 40 m Fabrike Plastika Nova Varoš.
– Sanacija zidanih dimnjaka H = 100 m i H = 120 m “Energane” – “Viskoza” Loznica
– Kompletna sanacija i prezidjivanje vrha dimnjaka Fabrike Celuloza Loznica.
– Stabilizacija i sanacija AB dimnjaka H = 80 m Fabrike Kord – Viskoza Loznica
– Sanacija AB dimnjaka H = 80 m Fabrike Stara Svila – Viskoza Loznica.
– Sanacija AB dimnjaka H = 90 m Fabrike Centrofan – Viskoza Loznica.
– Sanacija metalnog dimnjaka Fabrike Lozofan Loznica.
– Sanacija AB dimnjaka H = 90 m “Nove Svile” “Viskoza” Loznica
– Sanacija zidanog dimnjaka H =40 m Fabrike kablova Jagodina u Rekovcu
– Sanacija zidanog dimnjaka H = 50 m Fabrike NITEKS u Nišu.
– Izgradnja AB dimnjaka H = 80 m u Rafineriji nafte Pančevo u Pančevu opremom po sopstvenom projektu.
– Izrada kiselootpornog ozida dimnjaka H = 150 m u Rafineriji nafte Pančevo u Pančevu, porušenog u bombardovanju 1999. godine
– Radovi na rekonstrukciji energane u Fabrici Viskoza Loznica. Demontaza zarušene metalne krovne konstrukcije na kotlarnici. Montaza nove rešetkaste krovne konstrukcijei krovnog pokrivača.
– Radovi na prezidjivanju kiselootpornog ozida dimnjaka H =120 m toplane Novi Beograd.
– Defektaža AB dimnjaka H = 250 m termoektrane u Bitolju
– Pregled i predlog sanacija AB dimnjaka toplane u Kičevu
– Radovi na popravci i preziđivanju kiselootpornog i šamotnog ozida na kotlovima kotlarnica Beogradskih elektrana.
– Izrada AB dimnjaka H = 20 m kotlarnice hotela Ljig u Ljigu (obloga od šamotnih cevi).
– Izrada novih krovova i fasada na objektima Banje Ljig u Ljigu
– Rušenje zidanog dimnjaka H =60 m u Cementari Paraćin.
– Radovi na sanaciji AB dimnjaka H=150 m u Rudarsko-topioničarskom basenu Bor u Boru.
– Radovi na ozidima kotlova i CE bojleru Rafinerije nafte Pančevo, u Pančevu
– Radovi na zameni obloge rezervoara goriva Rafinerije nafte Pančevo, u Pančevu
– Radovi na sanaciji zidanog dimnjaka H = 80 m “Energetike” Kragujevac, u Kragujevcu, sistemom armirano betonskih zatega
– Sanacija i prezidjivanje tri lamele ozida dimnjaka H =180 m u TE Kičevo u Kičevu.
– Defektaze dimnjaka H = 150 m u TE Negotino.
– Uklanjanje dva šidel dimnjaka H = 50 m iz šahti u zgradi NBS na Slaviji u Beogradu
– Sanacija betonskog stabla AB dimnjaka H= 120 m TE-TO Novi Beograd sistemom armiranobetonskih i metalnih zatega

Izrada većeg broja projekata, sanacija, defektaža projekatanovih dimnjaka.