Karakteristični radovi

1. Toplana Cerak dimovodni kanali
Ozid porušen, beton i armatura kanala nagriženi sumpornom kiselinom

Karakteristični radovi

2. TE-TO Novi Beograd, stari dimnjak
Zamena bravarije starog tipa – elementi zavareni

Karakteristični radovi

3. TE-TO Novi Beograd, stari dimnjak
Zamena bravarije starog tipa – elementi zavareni

Karakteristični radovi

4. Termoelektrana u susednoj državi
Stanje ozida koji je pre par godina sanirala nama konkurentska firma

Karakteristični radovi