Karakteristične sanacije

1. Rudarsko-topioničarski basen Bor – fabrika TIR u Boru / Sanacija zidanog dimnjka visine 105 m, nagnutog vrha i sklonog padu

Prethodna sanacija (VatrostalnaZenica) zidanog dimnjaka urađena je tako što je kritični- središni deo dimnjaka pokriven armirano- betonskim plaštom ( tzv. AB čarapom).

Ovakva sanacija je rešila problem na delu stabla dimnjaka koji pokriva armiranobetonski plašt tj. AB čarapa.

Problem je nastao pojavom diskontinuiteta u krutosti stabla dimnjaka po visini. Zbog značajno povećane krutosti na srednjem delu, vrh dimnjaka imao je efekat biča. To je uzrokovalo veliko naginjanje vrha dimnjaka sa tendencijom pada. Silueta dimnjaka bila je slomljena u cik -cak liniji, u tri dela, gde je u sredini bio deo pokriven AB čarapom.

Sanacija koja je bila pred nama morala je biti obavljena u zimskom periodu i skopčana sa problem što je dimnjak morao neprekidno da bude u pogonu.

Primenili smo sistem sprezanja zidanog plašta i armiranobetonskih zatega. Betonske zatege su na sebe preuzele eventualne sile zatezanja i značajno smanjile postojeći diskontinuitet krutosti po visini dimnjaka.

Dimnjak je konzerviran u zatečenom stanju i njegov vek eksploatacije produžen na neodredjeno vreme.

Fotografije u prilogu su napravljene 12 godina nakon naše sanacije, a u toku redovne sanacije vrha dimnjaka 2007.godine.

Karakteristične sanacije

2. Naftna industrija Srbije – Rafinerija nafte Pančevo u Pančevu
Sanacija armiranobetonskog dimnjaka visine 150 m

Nakon bombardovanja došlo je do havarijskog rušenja ozida dimovodnog kanala po celoj visini dimnjaka.

U odmakloj fazi obnove rafinerije, nakon bombardovanja 1999.godine, došlo je do havarijskog pada celokupnog ozida vertikalnog dimovodnog kanala na armiranobetonskom dimnjaku H = 150.00

U kratkom roku trebalo je ukloniti sav šut koji je zatrpao prostor ispod ploče za otpepeljavanje. Nakon toga trebalo je uraditi kiselootporni ozid dimnjaka od kote + 8.00 do vrha, kota + 150.00.

Sanacija dimnjaka, tj. izrada novog ozida, obavljena je u kraćem vremenskom roku u odnosu na izuzetno tesan ugovoreni rok za izvođenje radova.


3. Fabrika Zastava Kragujevac – Kragujevac
Sanacija zidanog dimnjaka visine 80 m na Energani fabrike Zastava

Dimnjak je u gornjoj polovini visine, eksplozijom bombe, translatorno pomeren u horizontalnom pravcu za 5 – 7 cm. Bombardovanjem Energane 1999.godine, dimnjak je, usled vazdušnog udarnog talasa od bombe, traslatorno pomeren u gornjem delu za 6 – 7 cm. Ravan smicanja je u visini vrha zida Energane, zato što je udarni talas zahvatio delove koji nisu bili zaklonjeni zgradom. Ovim je njegova stabilnost postala kritična.
Postojao je poprečni presek sa dodatnim ekscentricitetom vertikalne sile i kliznom ravni po kojoj nije bilo vezivnih svojstava maltera, već samo slobodno oslanjanje.

Sanacija je urađena sistemom armiranobetonskih zatega, koji je statičke uticaje na kritičnim delovima dimnjaka preneo sa gornjeg, rastrešenog dela, na niže, masivnije i bombardovanjem neoštećene delove dimnjaka.


4. Toplana BE Mladenovac u Mladenovcu
Sanacija zidanog dimnjaka visine 62 m rastrešenog stabla i progorelog vrha

Nekom od ranijih sanacija, prezidan je vrh dimnjaka, u prilično velikoj visini, materijalom neadekvatnim za termičko- atmosferska naprezanja, kojima je dimnjak izložen.

Problem je bio rastrešeno stablo dimnjaka i progoreli vrh.

Samo preziđivanje vrha dimnjaka ne bi rešilo problem u celini.

Dva su osnovna razloga za izradu sistema armirano betonskih zatega po celoj visini dimnjaka.

– U slučaju samo prezidjivanja vrha dimnjaka, prezidani deo bi imao materijal boljih mehaničkih karakteristika, veće specifične težine materijala i značajno veće krutosti tog dela stabla. Veća krutost prezidanog dela dimnjaka, pri dinamičkom uticaju vetra, najčešće dovodi do loma materijala i to neposredno ispod prezidanog dela i naginjanja prezidanog dela u celini.

– Niži delovi dimnjaka bili su takođe oslabljeni degradacijom materijala, a pre svega, veziva, posebno na unutrašnjoj površini dimnjaka, tako da je statička stabilnost celog dimnjak bila ugrožena.

Rastrešeni vrh dimnjaka prezidan je u velikoj dužini i time uklonjen progoreli deo dimnjačkog stabla. Iako je donji deo dimnjaka bio u nešto boljem stanju, bilo je neophodno da se ojača stabla dimnjaka armiranobetonskim zategama po celoj visini, uz ankerisanje istih u temelj dimnjaka.

Karakteristične sanacije

5. Kotlarnica na Julinom brdu – Beograd
Sanacija šidel dimnjaka kotlarnice ankerisanog za soliter

Betonski plašt je spojen za fasadu solitera armirano-betonskim gredama, koje su vremenom dosta oštećene i mestimično van funkcije.

Posao se zasnivao na sanaciji armiranobetonskih greda i dodatnom osiguranju metalnim zategama.

Samo usidrenje postojećih greda, a i metalnih ukrućenja u međuspratnu konstrukciju ( serklaž ploče ), je delikatan zahvat, obzirom da se radi o soliteru sa montažnim sistemom gradnje.

To je bio razlog dodatnog povezivanja dimnjaka za zgradu metalnim ukrućenjima na etažama koje su bile između etaža na kojima su usidrene betonske grede.

Karakteristične sanacije